ONLINE palautus / Online Drop-off

 • Scroll down for English…

  Järjestäjien täytyy pystyä varmistamaan, että elokuvanne on valmistunut kilpailuajan puitteissa. Tästä johtuen online-palauttajien on luotava elokuvastaan sha1sum-koodi. Alla ohjeet. Koodi, elokuvan latauslinkki ja loppuraportti on lähetettävä kilpailuajan puitteissa WRAP UP formin kautta.

  Sha1sum-koodin ansioista voit toimittaa WRAP-UP-formin ennen kuin elokuvatiedostosi on kokonaan latautunut palvelimelle. Esimerkiksi ilmainen Dropbox-palvelu sallii latauslinkin kopioimisen heti, kun tiedostosiirto on alkanut. Ohjeet Dropboxin käyttöön alempana tällä sivulla.

  Online-palautus toimii näin:

  1. Exporttaa elokuvasi ohjeiden mukaan. (kohta 16.)

  2. Luo exportatusta tiedostosta sha1sum-koodi. (alla ohjeet Macille ja Windowsille)

  3. Täytä TÄRKEÄT PAPERIT. (kohta 14 – tärkeät paperit)

  4. Lataa elokuvasi esim Dropboxiin (ohjeet alla). Voit käyttää myös omaa palvelinta.

  5. Liitä elokuvan latauslinkki, tärkeät paperit ja sha1sum-koodi WRAP-UP FORMIIN.

  Lähetä WRAP-UP FORM ennen kilpailuajan päättymistä!!!

  Latailemme elokuvia sitä mukaa kun ne ovat siirtyneet palvelimelle. Jos latauslinkki ei 24 tunnin päästä toimi tai tiedosto on korruptoitunut, pyydämme toimittamaan sen uudelleen. Tässä tilanteessa, jos ajoissa palautetun elokuvan mukana on toimitettu sha1sum-koodi, jolla voimme varmistaa ettei sitä ole muokattu, elokuva on vielä mukana kilpailussa. Muussa tapauksessa se tulkitaan myöhästyneeksi. Tästä johtuen suosittelemme sha1sum-koodin käyttöä.

 • FB Helpdesk


  Hädän tullen kysy apua! Uneton48 Helpdeskissä auttavat niin järjestäjät kuin kokeneemmat kanssakilpailijat – kisaa ennen, sen aikana ja jälkeen.

  Facebook Helpdesk Group

  otaiisisti

SHA1SUM-ohje Macille

1. Avaa ohjelma nimeltä Terminal (vakiona kaikissa koneissa) – voit käyttää esim. Spotlight-hakua niin ohjelma löytyy nopeasti.

2. Kirjoita ikkunaan shasum + välilyönti…

3. Kopio perään videotiedostosi sijainti (tämä käy myös raahaamalla tiedosto ikkunan päälle).

4. Paina [ENTER][/ENTER] ja ohjelma luo sha1sum-koodin, joka näkyy heti tiedoston sijainnin perässä. Sen perään kopioituu vielä uudestaan sama tiedoston sijainti, mutta älä siitä välitä.

5. Kopioi sha1sum-koodi ja liitä se WRAP-UP FORMIIN

SHA1SUM-ohje Windowsille

Lataa ilmainen Sha1sum-ohjelma TÄÄLTÄ. 

1. Avaa ohjelma ja valitse videotiedostosi *File Name* -kenttään.

2. Klikkaa *Calculate* ja ohjelma luo videotiedostosta Sha1sum-koodin.

3. Kopioi sha1sum-koodi ja liitä se WRAP-UP FORMIIN

Dropbox-ohjeet

In English

 • As organizers, we need to make sure your film has been made within the competition time frame. For this reason, all teams using online drop-off have to create a Sha1sum code of their film – instructions below. The Sha1sum code, a download link to your film file and Final Report must be submitted within the competition time via the WRAP UP form.

  Thanks to Sha1sum code, you can submit the WRAP UP form well before your film file has been completely uploaded onto a server. For example, the free Dropbox app creates a download link you can copy as soon as the file transfer has started. Find instructions for using Dropbox further down this page.

  Here’s how it works:

  1. Export your film following the instruction in the rules (Rule 16)

  2. Create a Sha1sum code of the exported file (instructions for Mac and Windows below)

  3. Fill in the IMPORTANT PAPERS. (download links in the summary section)

  4. Upload your film to a server, for example Dropbox (instructions below). You can also use your own server space.

  5. Attach your film download link, important papers and Sha1sum code to WRAP-UP FORM.

  Submit your WRAP-UP FORM by Sunday May 17, 7.30pm!!!

  We will start downloading films as soon as they are transferred. If your download link doesn’t work within 24 hours or the file is corrupted, we will ask you to upload it again. In this case, if you have submitted the Sha1sum code, we can use that to make sure your film hasn’t been edited after the competition deadline. If the Sha1sum code doesn’t match or is missing, you film will be seen as a late entry. For this reason, we warmly recommend the Sha1sum code.

 • FB Helpdesk


  When in trouble – ask for help! Uneton48 Helpdesk offers answers, advice and peer support during before, during and after the competition.

  Facebook Helpdesk Group
SHA1SUM instructions for MAC

1. Open an application called Terminal (found on all Macs by default) – Easiest way to find is typing ‘terminal’ in your Spotlight search window.

2. In the Terminal window, write shasum and hit space bar…

3. Paste in the location of your video file. You can also drag and drop the video file on the window.

4. Press [ENTER][/ENTER] and Terminal will create a sha1sum code, which will appear right after the file location. After the code, another copy of your file location will appear, but never mind that.

5. Copy the sha1sum code and paste it in your WRAP-UP FORMI

SHA1SUM instructions for Windows

Download the free Sha1sum application HERE.

1. Open the application and choose you video file in the *File Name* field.

2. Press *Calculate* and the application will create a Sha1sum code of your video file.

3. Copy the Sha1sum code and paste it in your WRAP UP FORM

Dropbox instructions