Uneton48 2022

UNETON48ODCS 2024 REGLER OCH ANVISNINGAR

Uneton48 är på väg, och du vill delta, men kanske har du frågor? Oroa dig inte! Vi har skrivit denna detaljerade beskrivning speciellt för dig, där vi går igenom hur deltagarens resa fortskrider. Läs den här guiden noggrant, eftersom den också innehåller de obligatoriska reglerna för utmaningen!

1. SAMLA DITT TEAM

Fast du kan delta i utmaningen ensam rekommenderar vi starkt att du bjuder in åtminstone några teammedlemmar att följa med dig på denna resa. Att ha flera personer inblandade underlättar när ni ska bolla idéer med varandra under planeringen av er film, och dessutom baserat på vår erfarenhet är det roligare att skapa en film tillsammans.

Välj en person som är teamledare. Teamledaren måste vara myndig. Deltagarmeddelanden skickas till teamledaren, och hen ansvarar för teamets kommunikation samt att skicka in slutrapporten. De övriga rollerna i teamet och teamets storlek kan definieras fritt av er. När du sätter ihop ditt team är det en bra idé att planera vad varje person skulle vilja bidra med. Kolla in vår hjälpsamma 10 TIPS -artikel för stöd med planeringen!

2. ANMÄL DIG TILL UTMANINGEN

När medlemmarna är klara och teamets namn beslutat är det dags för teamledaren att anmäla teamet till utmaningen. Biljetten kan du köpa HÄR.

3. GÅ MED I UNETON48S DISCORD

Nu är det också en bra tidpunkt att gå med i Uneton48sDISCORD , en chattgrupp där arrangörerna svarar på frågor och deltagare hjälper varandra.

4. SKAPA FILMEN ENLIGT REGLERNA

4.1. UTMANINGSTID

 • Uneton48-utmaningen börjar på fredagen den 3 september med en Öppningsceremoni som avslutas när de teman som tilldelats teamen offentliggörs. Öppningsceremonin varar i cirka en timme och avslutas prick kl. 19:00, då filmskapningstiden börjar.
 • Den färdiga filmen måste lämnas in senast söndagen den 15 september kl. 19:30.
 • Den officiella utmaningstiden är således 13.9. kl. 19:00 – 15.9. kl. 19:30, dvs. 48,5 timmar. Den extra halvtimmen är avsedd för inlämning av den färdiga filmen.

4.2. TEMA OCH OBLIGATORISKA ELEMENT

 • Temat som tilldelats ditt team avslöjas under Öppningsceremonin. Kreativ tillämpning av temat är mer än tillåtet, men det tilldelade temat måste ändå tydligt kunna identifieras i filmen.
 • De obligatoriska elementen är desamma för alla filmer och tillkännages under Öppningsceremonin.

4.3. FILMSKAPANDE

 • Allt kreativt arbete (förutom musikskapande) måste utföras inom utmaningens tidsramar.
 • Animation: att skapa animerad film är också tillåtet. All animation (oavsett om den görs med dator eller för hand) måste vara gjord inom utmaningens tidsram.
 • Arkivmaterial: Användning av arkivmaterial är tillåtet, men tillstånd måste erhållas. Om du använder upphovsrättsfritt arkivmaterial som hämtats från internet är det en god sed att ange webbplatsen där materialet hämtades från i eftertexterna.

4.4. FILMENS LÄNGD

 • Filmen måste vara minst 1 minut och högst 5 minuter lång. Detta inkluderar all intro- och eftertexter.

4.5. FILMENS TEKNISKA INFORMATION

 • Namnge filmens fil enligt följande: Teamets_namn_Filmens_namn.filformat (t.ex. "Team_UnetonRulez_Vår_film.mp4")

Rekommenderade tekniska specifikationer:

 • Video: 1920 x 1080 pixels @ 25 fps
 • Audio: Stereo (2.0) @ 16 bit 48 kHz
 • Codecs: h264 + aac och mp4/mov container
 • Bitrate: under 30 Mbit/s
 • Filstorlek: under 2 Gbit
 • Om er film avviker från dessa specifikationer kan den eventuellt inte spelas smidigt under visningarna. Det är särskilt viktigt att bildfrekvensen (frame rate) är i enlighet med den finska standarden 25 fps.

4.6. SPRÅK OCH UNDERTEXTER

 • Filmen kan vara på vilket språk som helst.
 • Vi kräver undertexter för filmer som inte är på finska, svenska eller engelska.
 • Du kan välja att texta din film ändå - internationella publiker kan uppskatta filmen mer om till exempel en finskspråkig film textas på engelska. 
 • Textfilen för undertexterna kan också skickas efter utmaningshelgen, men senast den 18 september kl. 23:59. Skicka undertextfilen i ”.srt”-format till Uneton48:s Dropbox. Namnge filmens textfil enligt följande: Teamets_namn_Filmens_namn.filformat (t.ex. "Team_UnetonRulez_Vår_film.srt")

4.7 MUSIK

 • Musik kan skapas själv eller skaffas från annat håll. Oavsett var musiken kommer ifrån måste man vara säker på att man har tillstånd att använda den.
 • Att använda musik som omfattas av upphovsrätten (och även att framföra den själv) är kostsamt för teamet. Du kan bekanta dig med musikens licensiering till exempel HÄR.
 • På internet finns det också många webbplatser där man kan få upphovsrättsskyddsfri musik och ljudeffekter utan upphovsrätt. Om man använder upphovsrättsskyddsfri musik är det en god sed att ange i eftertexterna även vilken part eller webbplats musiken har skaffats från. Man måste också se till att det inte finns några särskilda begränsningar i musikens rättigheter (till exempel att den endast är fritt tillgänglig i vissa delar av världen eller att det finns tidsbegränsningar för dess användning).

4.8. INTRO- OCH EFTERTEXTER

 • Introtexter
  • Det finns inga begränsningar för stilen eller längden på introtexter.
  • Tidigare år var det nödvändigt att lägga till en 5 sekunders lång inledande intro till filmerna, men detta behövs INTE längre.
 • Slutkrediter
  • Filmen ska avslutas med texten: This short film was made as part of Uneton48docs 2024 -short film challenge.
  • Det finns inga andra begränsningar för stilen eller längden på eftertexter.

Du kan titta på riktlinjerna för branschens praxis till exempel HÄR.

4.9.  SISÄLTÖHUOMIOT

 • Uneton48:n sisältötyöryhmä tarkistaa sisällön ja elokuvat KAVI:n valtuuttamana. Sisältötyöryhmä voi lisätä sisältöhuomion elokuvan alkuun.
 • Uneton48 ei salli syrjivää sisältöä ja pidättää oikeuden olla esittämättä tai julkaisematta elokuvaa tai sen osaa sisältötyöryhmän linjauksen mukaisesti
 • Uneton48-elokuvateatterinäytöksien ikäraja on K-12. Elokuvan täytyy olla K-12 ikärajan mukainen. Lisää tietoa aiheesta löytyy KAVIS RIKTLINJER
 • Uneton48 implementerar policy för säkrare utrymme
4.10. SPONSORIT

 • Alla filmer och deras eftertexter måste följa lagar och riktlinjer som gäller produktplacering och sponsring. Läs föreskrifterna i TRAFICOMS RIKTLINJER.

4.11. IKÄRAJA & ALAIKÄISET OSALLISTUJAT

 • Medlemmarna i teamet kan vara minderåriga, så länge det finns minst en myndig person i teamet som fungerar som teamledare.

4.12. TEKIJÄNOIKEUDET

 • I utmaningen delas upphovsrätten för de färdiga filmerna mellan den arrangerande organisationen "Uneton48 Ry" och filmskaparna. Dock har Uneton48 Ry exklusiv rätt att publicera filmerna fram till offentliggörandet. Arrangemanget syftar till att behålla spänningen inför Finalgalan.
 • Efter offentliggörandet delas upphovsrätten för filmerna mellan Uneton48-organisationen och filmskaparna så att båda parter får sprida och visa filmen fritt. Formuleringen av upphovsrättsreglerna har främst som syfte att främja filmkulturen. För oss är det viktigt att filmskapare kan använda sina filmer på det sätt de önskar. Dessutom är det viktigt för oss att Uneton48-organisationen får sprida och visa filmen. Uneton48 Ry är en icke-vinstdrivande allmännyttig organisation. Istället för ekonomisk vinning strävar vi genom möjlig spridning och offentlig visning av filmerna efter att främja arrangemang av framtida utmaningar och andra projekt som främjar filmkulturen samt att skaffa partners. Dessutom strävar vi efter att förenkla den lilla organisationens resa genom byråkratins labyrinter.
 • Skicka endast material som ni själva har producerat. När det gäller filmer som ni har gjort själva har ni de nödvändiga upphovsrätterna och vet vad filmen innehåller. Filmen får inte kränka någon annans upphovsrätt (t.ex. musik).
 • I privata situationer, be om tillstånd från de personer som syns i filmerna. I filmerna måste ni följa integritetsskyddet. Filma alltså inte kränkande situationer eller någons hem utan att fråga om tillstånd från invånaren och alla personer som syns i filmen.

Under en mer detaljerad beskrivning av upphovsrätt på finska:

 • Tiimi luovuttaa Uneton48-haasteen osana tuottamansa lyhytelokuvan (“Elokuva”) taloudelliset tekijänoikeudet vastikkeetta tapahtuman järjestäjätaho Uneton48 Ry:lle (“Järjestäjä”). Järjestäjällä on oikeus myydä tai luovuttaa Elokuva välineneutraalisti muiden tahojen (kuten TV-kanavien) käyttöön, välittää ja levittää Elokuvaa maailmanlaajuisesti sekä esittää niitä julkisesti.
 • Tiimillä itsellään säilyvät myös kaikki edellä mainitut oikeudet. Kyse on siis rinnakkaisista oikeuksista. Rinnakkainen osittaisluovutus ei estä tekijää käyttämästä teosta hyväkseen tai luovuttamasta vastaavaa oikeutta myös muille.
 • Järjestäjällä on määräaikainen yksinoikeus Elokuvan levittämiseen asti. Yksinoikeuden aikana Elokuvan tekijällä tai tekijöillä ei ole oikeutta välittää Elokuvaa yleisölle, esittää sitä julkisesti tai valmistaa siitä fyysisiä kopioita ja välittää näitä yleisön keskuuteen vastikkeetta tai vastiketta vastaan. Tekijällä on yksinoikeudesta huolimatta oikeus käyttää Elokuvan kuva- ja äänimateriaalia sen mainostamiseen, mukaan lukien oikeus julisteen sekä korkeintaan 30 sekunnin mittaisen trailerin luomiseen ja jakamiseen.

INLÄMNING AV FILMEN OCH ÅTERLÄMNINGSBLANKETTEN SENAST 15 SEPTEMBER KL. 19:30

När filmen är färdig och funktionaliteten hos videofilen har kontrollerats, kommer ögonblicket av glädje och uppfyllelse: inlämning. Inlämningen görs på nätet:

 • Fyll i återlämningsblanketten. Detta blankett måste vara insänt senast söndagen den 15 september kl. 19:30.
 • Namnge din film till "Teamets_namn_Filmens_namn". Ladda upp din film direkt till Uneton48s Dropbox. Du får Dropbox-returlänken senare via e-post. För att vara med i tävlingen måste filmen vara synlig i Dropbox senast söndagen den 15 september före kl. 19:30. 
 • Om du vill vara säker på att din film är med i tävlingen, men tvivlar på till exempel hastigheten på din internetanslutning, kan du ta en shasum-kod för filmen. I praktiken är det en tidsstämpel som du kan använda för att bevisa att din film var färdig i tid, även om den inte syns i Dropbox före kl. 19:30. Detta är helt frivilligt och också lite komplicerat. Det säkraste är därför att vara på den säkra sidan genom att ladda upp filmen i tid, men den virrigaste riskhanteraren kan också spela det säkert med hjälp av en shasum-kod. Skriv in shasum-koden i återlämningsblanketten.

Instruktioner för shasum-koden

Om instruktionerna känns svåra, kan du också ladda ner den GRAFISKA SHA-PROGRAMMET, vilket kanske är lättare att använda. Lycka till 😘 Kopiera sha1-koden och klistra in den i återlämningsblanketten.

1. Öppna programmet som heter Terminal (macOS/Linux) eller Command Prompt (Windows). Programmet är standard på alla datorer och kan enkelt hittas med Spotlight-sökningen (macOS) [cmd+space] eller Start-sökningen (Windows) [Windows-knappen].

2. Skriv i fönstret: macOS/Linux: shasum dvs. [shasum mellanslag] Windows: certutil-hashfile dvs. [certufil mellanslag streck hashfile mellanslag]

3. Dra och släpp videofilen över fönstret. Filens sökväg och namn visas i fönstret efter det som du har skrivit tidigare.

4. Tryck på ENTER. Programmet genererar en SHA1-kod (40 siffror och bokstäver) inom ungefär tio sekunder.

5. Kopiera sha1-koden och klistra in den i återlämningsblanketten. macOS: markera sha1-koden med musen, cmd+c. Windows: högerklicka > markera, välj sha1-koden, högerklicka > copy.

 

INLÄMNING AV SLUTRAPORTTEN SENAST 18 SEPTEMBER KL. 23:59

 • Utöver återgärdsblanketten måste du fylla i en slutrapport. Ladda upp slutrapporten till Uneton48s Dropbox.
 • I slutrapporten behöver du teamets medlemmarnas underskrifter. Du kan printa ut filen, be medlemmarna att skriva under rapporten för hand och ta en bild av rapporten. Du kan också göra underskrifterna elektroniskt i en PDF-fil. Namnge slutrapporten till "Teamets_namn_Filmens_namn”.
 • Slutrapporten kan också lämnas in efter utmaningshelgen, dock senast onsdagen den 18 september kl. 23:59

7. JULISTEEN PALAUTUS VIIMEISTÄÄN 18. SYYSKUUTA KLO 23:59

Ni kan om ni vill skapa en affisch för er film. Det finns också ett pris för bästa affisch.

 • Rekommenderad storlek är A2, porträtt- eller landskapsläge, färgutrymme RGB.
 • Affischens innehåll är fritt.
 • Namnge affärsfilen: "Affisch_Teamets_namn_Filmens_namn”.
 • Ni har några dagar efter utmaningen för att skapa affischen. Affischen ska vara uppladdad till Uneton48s Dropbox senast onsdagen den 18 september kl. 23:59.

8. TRAILER FÖR ER FILM

Om ni vill kan ni skapa en trailer för er film, som får vara högst 30 sekunder lång, och dela den innan visningarna. 

9. VISNINGAR 23.9. & 24.9. OCH FINALGALA 5.10.

 • Varje film får sin premiär på bioduken. På återlämningsblanketten kan ni önska visningsdatum och plats. Visningar:
  • 23.9. & 24.9. Helsinki
 • Evenemanget avslutas med en Finalgala där en kuraterad samling av filmer från inbjudna domare visas. Dessutom delas priser ut och varje färdigställd film firas. Finalgalan äger rum den 5.10. i Helsingfors.

10. DELTAGARMEDDELANDEN

De viktigaste uppgifterna skickas till teamen som deltagarmeddelanden före, under och efter utmaningen. Länkar till deltagarmeddelanden uppdateras också här.

 

sv_SE